Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Gitaar Power Studio 2023-2024


Met vertrouwen, goede onderlinge communicatie en begrip voor elkaar is veel samen te bespreken en zo tot de meest favorabele win-win oplossingen te komen


1) Lesgeld Vooruitbetaling


a) Bij Cursussen & Programma’s
:
Graag vóór de afgesproken datum(s) het afgesproken lesgeld/bedrag overmaken.

b) Bij Andere Lesvormen:
Vooruitbetaling bij maandelijkse kwartaal termijnen dient vóór de 29e van de maand voldaan te worden.

Bij niet op tijd betalen zal je een herinnering over je lesgeldbetaling per e-mail ontvangen.

c) Bankrekeningnummer:
NL98ABNA0538062258 & BIC nr: ABNANL2A
T.n.v. ‘Joël Gitaar Studio’.

2) Afzeggen, Verzuimde- en Inhaallessen
Kan je door de een of andere overmacht (bijv. ziekte, autopech, vakantie etc.) niet aanwezig zijn bij je les, geef ’t graag minimaal 1 dag van tevoren aan, in elk geval toch even e-mailen/aangeven.

 1. a) Bij Cursussen & Programma’s:
  Verzuimde groepslessen van cursussen en vaste programma’s worden niet ingehaald.
  Bij verzuimde privélesvormen van cursussen en vaste programma’s geldt artikel 2b.
 2. b) Bij Andere Lesvormen:
  Bij verzuimde lessen van andere lesvormen (zoals privé- of duo- lessen) heeft iedere student/cursist recht op maximaal één inhaalles* per maand- of kwartaal lessen (dit geldt bij een privélesvorm van cursussen, kwartaal- of jaarprogramma’s ).
 3. c) Om in aanmerking te komen voor zulke inhaallessen dien je:
  (1) op tijd (dus minimaal 24 uur van te voren) je afwezigheid melden.

  (2) zelf voor een eventuele inhaalles vragen.

  Let op:

  er is geen sprake van geld teruggave bij gemiste lessen mogelijk.
  *deze soort inhaallessen worden in een mix van privé en/of (groeps)coachingslessen gegeven.

  d) Bij Overmacht van de Gitaar Studio:
  (1)bij overmacht van Gitaar Power Studio, waarbij er één (of een paar) lessen niet op de afgesproken datum(s) gegeven kan (kunnen) worden, zal deze gitaarles(sen) in overleg met de cursist/student naar een andere dag/datum worden verplaatst. Deze worden in alle gevallen volledig ingehaald, hierbij verliest de cursist/student dus geen enkele van zijn/haar vooruitbetaalde lessen.
  (2) in het geval dat Gitaar Power Studio met de gitaarlessen halverwege of tijdens een bepaalde cursus/programma/traject helemaal met het leveren van gitaarlessen zou stoppen en dus niet meer het overeengekomen aantal vooruitbetaalde lessen kan nakomen (dus deze resterende lessen ook niet meer aan de cursist/student kan geven). Zal het totaal vooruitbetaalde bedrag in zo’n geval met de reedsgevolgde aantal lessen worden verrekend en krijgt de student/cursist dan het resterende bedrag (van de resterende lessen) binnen 60 dagen terug overgemaakt.

3) Open Deur Beleid
Ouders mogen altijd bij de lessen aanwezig zijn en/of meekijken. We hanteren een open deur beleid bij de lessen.

 

4) Aansprakelijkheid 

Gitaar Power Studio aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid voor ‘t kwijtraken, diefstal en/of beschadiging aan enige persoonlijke eigendommen van studenten. Niet vóór, niet tijdens en ook niet na de lessen/workshops/classes/optredens.

 

5) Portretrechten
Tijdens de lessen of bij speciale workshops, classes, uitjes  of optredens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden, deze kunnen voor zowel publicitaire als voor promotie doeleinden van de gitaarstudio worden gebruikt. Eventuele bezwaren hiertegen dient de student (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) van tevoren gerust via e-mail (gitaarpowerstudio@gmail.com) of ter plaatse kenbaar te maken aan de foto-/videograaf of aan de docent.

  

6) Stoppen of Pauzeren van de Lessen 

Er geldt in beide gevallen een opzegtermijn van 30 dagen. Wil je als huidige student door de een-of-andere (persoonlijke) reden met de lessen stoppen of even pauzeren, geef dit dan op tijd aan, dus minimaal 30 dagen vóór het einde van jouw huidige kwartaal- of jaartraject lessen, dus terwijl je nog lesneemt. Dit dient schriftelijk per e-mail of WhatsApp doorgegeven te worden. We respecteren je keuze om met de lessen eventueel te stoppen en of even te pauzeren.


Let op:  Betaal je in termijnen en besluit je tussentijds met een bepaalde cursus of kwartaal-/ jaarprogramma te stoppen, dan zal toch het hele bedrag voldaan moeten worden.

 

7) Aantal Lessen per Maand & Feestdagen

Aan de hand van de gekozen lesvorm (Jaar- of Kwartaalprogramma) krijgt iedere student elke kwartaal respectievelijk rond 7 á 10 lessen. Per maand is dit dus 2, 3 of 4 lessen.
– Op sommige nationale feestdagen worden soms wel lessen gegeven, maar is per student flexibel te bespreken/verplaatsen.
– Zie het Jaarkalender 2022- 2023 van Gitaar Power Studio hiervoor, of vraag eentje aan.

8) Acceptatie van deze Voorwaarden
Deelname aan je 2e les na het ontvangen van deze voorwaarden betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.


=============================================================
Gitaar Power Studio behoudt ten allen tijden het recht om eventuele aanpassingen aan deze afspraken en voorwaarden door te voeren. =============================================================