Algemene Voorwaarden bij Gitaar Power Studio (2017-2018)


Met vertrouwen, goede onderlinge communicatie en begrip voor elkaar is alles samen te bespreken en tot de meest favorabele oplossing te komen

 

1) Lesgeld Vooruitbetaling

a) Bij Cursussen & Programma’s
:
Graag vóór de startdatum het afgesproken lesgeld/bedrag overmaken.

b) Bij Andere Lesvormen:
Vooruitbetaling bij maandelijkse lessen (zoals privé-, duo- of normale groepslessen) dient vóór de 30e van de maand voldaan te worden.

Bij deze lesvormen zul je bij de laatste week van de maand een herinneringsmail over je lesgeldbetaling per e-mail ontvangen, dit helpt je om op tijd te zijn met de lesgeldbetaling.

c) Bankrekeningnummer:

NL98ABNA0538062258 & BIC nr: ABNANL2A
Lesgeld s.v.p. overmaken t.n.v. ‘Joël Gitaar Studio’.

2) Afzeggen, Verzuimde- en Inhaallessen
Kan je door de een of andere overmacht (bijv. ziekte, autopech etc.) niet aanwezig zijn bij je les, geef ’t graag minimaal 1 dag van tevoren aan, in elk geval toch even e-mailen/aangeven.

a) Bij Cursussen & Programma’s:
Verzuimde groepslessen van cursussen en vaste programma’s worden niet ingehaald.
Bij verzuimde privélesvormen van cursussen en vaste programma’s geldt artikel 2b.

Betaal je in termijnen en besluit je tussentijds met een bepaalde cursus/programma te stoppen, dan zal toch ’t hele bedrag voldaan moeten worden.

b) Bij Andere Lesvormen:
Bij verzuimde lessen van andere lesvormen (zoals privé-, duo- of normale groepslessen) heeft iedere student recht op maximaal  1 inhaalles* per maandles of maximaal
2 inhaallessen per 8, 10 of 12 lessen (dit geldt bij een Privélesvorm van cursussen, programma’s en/of een strippenkaart ).

c) Om in aanmerking te komen voor zulke inhaallessen dien je:
(1) op tijd (dus minimaal 1 dag van te voren) je afwezigheid melden.

(2) zelf voor een eventuele inhaalles vragen.

Let op:

–  er is geen sprake van geld teruggave bij gemiste lessen mogelijk.
* deze soort inhaalles wordt in een mix van privé en/of (groeps)coachingslessen gegeven.

3) Open Deur Beleid
Ouders mogen altijd bij de lessen aanwezig zijn en/of meekijken. We hanteren een open deur beleid bij de lessen.


4) Aansprakelijkheid
Gitaar Power Studio aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid voor ‘t kwijtraken, diefstal en/of beschadiging aan enige persoonlijke eigendommen van studenten. Niet vóór, niet tijdens en ook niet na de lessen/workshops/classes/optredens.


5) Portretrechten
Tijdens de lessen of bij speciale workshops, classes, uitjes  of optredens kunnen foto’s en video’s gemaakt worden, deze kunnen voor zowel publicitaire als voor promotie doeleinden van de gitaarstudio worden gebruikt. Eventuele bezwaren hiertegen dient de student (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) van tevoren gerust via e-mail (gitaarpowerstudio@gmail.com) of ter plaatse kenbaar te maken aan de foto-/videograaf of aan de docent.

 

6) Stoppen Met De Lessen
Er geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Wil je als huidige student door de een-of-andere (persoonlijke) reden met de lessen stoppen, geef dit dan op tijd aan, dus minimaal 30 dagen vóór de 1e van de volgende maand  (dus terwijl je nog lesneemt). Dit kan zowel mondeling of schriftelijk per e-mail doorgegeven worden. Indien niet op tijd doorgegeven dien je één volledige extra maandles door te betalen. We respecteren je keuze om met de lessen eventueel te stoppen en zullen je niet proberen over te halen om toch les te bijven volgen.


7) Aantal Lessen Per Maand 
& Feestdagen
Aan de hand van de gekozen lesvorm (wekelijkse of 2-wekelijkse) krijgt iedere student elke maand respectievelijk in totaal 2 of 4 lessen.

-Op normale/nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven.
-Gedurende de maanden die 5 weken bevatten, wordt op de eerste of laatste 5e week van de maand geen les gegeven. Deze 5e week wordt meestal als vakantieweek van de docent gebruikt.

 

8) Acceptatie Van Deze Afspraken
Deelname aan je 4e les (dus na de verplichtingsvrije uitprobeer fase) betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

==================================================================================

Gitaar Power Studio behoudt ten allen tijden het recht om eventuele aanpassingen aan deze afspraken en beleid door te voeren. Hiervan zullen de studenten hierna ook op de hoogte gesteld worden. ==================================================================================